Hjelpeside

Kom i gang

Slik bruker du produkter:

 1. Naviger til riktig påmelding
 2. Åpne riktig påmelding
 3. Utvid produktpanelet
 4. Legg til navn på produkt
 5. Legg til pris på produktet (Valgfritt)
 6. Flere MVA-satser i samme produkt
 7. Produktinformasjon
 8. Påmeldingsfrist for dette deltakerproduktet
 9. Innsjekk QR-kode
 10. Vis digital billett
 11. Legg til flere produkter
 12. Sett et bestemt anntall for dette produktet

1 - Naviger til riktig påmelding

2 - Åpne riktig påmelding

3 - Utvid produktpanelet

4 - Legg til navn på produkt

Bruk produktnavn som passer til påmeldingen. Eksempel:

 • Jubeleum 
 • Medlem
 • Ikke medlem
 • Early bird
 • Voksen
 • Barn
 • Utstiller

5 - Legg til pris på produktet (Valgfritt)

Alle påmeldingsskjema må ha minst ett produkt. dersom du ikke skal ta betalt setter du kr 0 i prisfeltet. dersom du skal ta betalt setter du produktets netto pris, dersom produktet er

Produkt pris

Legg inn pris og mva-sats for produktet Som hovedregel er det:

 • 25%: De fleste varer eller tjenester
 • 15%: Mat og drikke
 • Persontransport, utleie av rom og inngangsbilletter.
 • 0%: Bl.a. tjenester innen kultur, kunst, undervisning og helse.

6 - Flere MVA-satser i samme produkt

I dette eksempelet inkluderer produktet ‘hovedkonferansen’ helpensjon og skal derfor legges inn med flere mva-satser.

7 - Produktinformasjon

Her kan du skrive informasjon om produktet. Det vil da vises et ikon sammen med produktnavnet, som deltakeren kan åpne og lese.

8 - Påmeldingsfrist for dette deltakerproduktet

Normalt bruker man en påmeldingsfrist for hele påmeldingen som gjelder for alle produkter som du tilbyr, men du kan også angi et spesifikt tidspunkt for når et bestemt produkt skal åpnes og stenges. Dette er ofte brukt med ‘early bird’-tilbud. Dersom en påmelding kun inneholder ett produkt, er denne funksjonen mindre viktig.

9 - Innsjekk QR-kode

10 - Vis digital billett

11 - Legg til flere produkter

12 - Sett et bestemt anntall for dette produktet

Så snart du velger å legge til flere produkter, for eksempel Konferanse 2 dager, Dagkonferanse, eller Early Bird, vil det dukke opp muligheten til å angi et bestemt antall plasser per produkt.