Digitale skjema

Undersøkelser og tilbakemeldinger

Samle inn viktig informasjon.

Skjemabyggeren kan brukes til å opprette og distribuere spørreskjemaer og undersøkelser for å samle inn tilbakemeldinger fra kunder, ansatte eller deltakere. Det gir mulighet for fleksible spørsmålstyper, svarvalg og analysemuligheter for å trekke innsikter og forbedre tjenester eller produkter.