Slik setter du opp dit første påmeldingskjema:

Vi anbefaler at du starter med å lære deg å sette opp et enkelt påmeldingskjema.

Dette lærer du:

 • Å opprette en ny nettside
 • Å bruke påmeldingsmodul med grunnleggende innstillinger
 • Å legge inn navn på påmeldingen
 • Å legge inn tid og dato
 • Å legge inn sted
 • Å dele nettsiden (URL)

Lær mer om påmelding + Instillinger:

Du lærer bla. dette: 

 • Å sette maks antall deltakere
 • Å sette automatisk påmelding
 • Å tillate at deltakere endrer skjema
 • Å sette totalt antall påmeldinger per person
 • Å tillate navn på ekstra deltakere
 • Å bruke avkrysning eller antall i påmeldingen
 • Å sette venteliste
 • Å sette påmeldingsfrist, antall dager og timer.
 • Å sette avbestillingsfrist, antall dager
 • Å vise ledige plasser
 • Å vise nedtelling
 • Å vise alle produkter umiddelbart

Lær mer om produkter 

Du lærer bla. dette: 

 • Å lage et navn på produkter
 • Å legge til pris på produktet (Valgfritt)
 • Å sette MVA-sats
 • Å sette flere MVA-satser i samme produkt
 • Å legge inn produktinformasjon
 • Å sette påmeldingsfrist for dette deltakerproduktet 
 • Å sende QR-kode for å sjekke inn deltakere. 
 • Å sette på “digital animert billett”
 • Å legge til flere produkter
 • Å sette et bestemt anntall for dette produktet