Hjelpeside

Kom i gang

Flere påmeldingsinstillinger:

 1. Naviger til skjema for den aktuelle påmeldingssiden
 2. Åpne raden, skjema
 3. Åpne påmeldingsmodulen
 4. Naviger til “Totalt antall deltakere”
 5. Sett maks antall deltakere
 6. Klikk, vis flere innstillinger i nedtrekk til høyre.
 7. Automatisk påmelding
 8. Kan endres av deltaker
 9. Totalt antall påmeldinger per person
 10. Registrer navn på ekstra deltakere?
 11. Registrering med avkrysningsboks
 12. Venteliste
 13. Påmeldingsfrist, antall dager og timer.
 14. Avbestillingsfrist, antall dager
 15. Vis ledige plasser
 16. Vis nedtelling
 17. Vis alle produkter umiddelbart

1 - Naviger til skjema for den aktuelle påmeldingssiden

2 - Åpne raden, skjema

3 - Åpne påmeldingsmodulen for å legge til flere innstillinger.

4 - Naviger til "Totalt antall deltakere"

5 - Sett maks antall deltakere

Dersom denne påmeldingsmodulen gjelder påmelding med begrenset kapasitet må du sette et bestemt antall påmeldinger. F.eks. 25 plasser. Setter du tallet: 25 i dette feltet, vil påmeldingen stopp på 25 og påmeldingsmodulen markeres som fullt. Dersom noen melder seg av blir det ledig plass igjen så lenge antallet er 25 eller mindre

6 - Klikk, vis flere innstillinger i nedtrekk til høyre.

7 - Automatisk påmelding

Du velger om deltaker skal klikke i sjekkboksen for å melde seg på eller om påmeldingsmodulen skal vises med 1 billett valgt. Dersom ikke det er satt begrensninger av deg som arrangør kan deltaker kan minske antallet til 0, altså melde seg av, eller øke antallet billetter. 

8 - Kan endres av deltaker

9 - Totalt antall påmeldinger per person

Du kan sette et bestemt antall plasser / billetter som hver person kan få lov til å melde på.

 • Ingen begrensning = Meld på seg selv og så mange ekstra deltakere som ønskelig.
 • Tall 1 = Kun seg selv.
 • Tallet 2 = Seg selv + 1 ledsager.

10 - Registrer navn på ekstra deltakere?

Denne funksjonen gjelder kun dersom du ønsker navn på ledsager eller ekstra deltakere.

11 - Registrering med avkrysningsboks

Registrering med avkrysningsboks virker bare dersom det kun er lov å melde på seg selv

12 - Venteliste

13 - Påmeldingsfrist, antall dager og timer.

14 - Avbestillingsfrist, antall dager

15 - Vis ledige plasser

16 - Vis nedtelling

Viser hvor mange dager det er igjen til sesjonen / bookingen / starter

17 - Vis alle produkter umiddelbart