Digitale skjema

Brukervilkår

VILKÅR FOR DEMOKONTO

Disse vilkårene (“Vilkårene”) gjelder for besøkende som oppretter en demokonto hos Nordic Multiforms AS (“Nordic Multiforms”). Ved å opprette en demokonto samtykker du i å være bundet av disse Vilkårene.

Opprettelse av demokonto: Ved opprettelse av en demokonto hos Nordic Multiforms får du midlertidig tilgang til vår programvare- og tjenestetilbud for utforskning og evaluering. Demokontoen gir deg muligheten til å utforske funksjonene og mulighetene i Nordic Multiforms’ løsninger.

Bruk av demokonto: Du forplikter deg til å bruke demokontoen i samsvar med gjeldende lover og regler. Vennligst vær oppmerksom på at demokontoen kun er beregnet for evaluering og testing av Nordic Multiforms’ løsninger, og den skal ikke brukes til kommersielle formål. Vi ber deg om å respektere denne begrensningen.

Begrensninger: Du erkjenner at demokontoen og tilhørende programvare er Nordic Multiforms’ eiendom og er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Du har ikke rett til å distribuere, kopiere, modifisere, overføre, selge eller underlisensiere demokontoen eller programvaren uten skriftlig samtykke fra Nordic Multiforms.

Ansvarsfraskrivelse: Nordic Multiforms gir ingen garantier for demokontoen eller programvaren, verken uttrykt eller underforstått. Du bruker demokontoen på egen risiko. Nordic Multiforms skal ikke være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader som oppstår som følge av bruken eller manglende evne til å bruke demokontoen.

Opphør av demokonto: Nordic Multiforms forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere din demokonto når som helst og av hvilken som helst grunn, uten forhåndsvarsel. Du kan også avslutte din demokonto når som helst ved å kontakte Nordic Multiforms’ kundestøtte.

Ved å opprette en demokonto hos Nordic Multiforms bekrefter du at du har lest, forstått og godtar disse Vilkårene. Dersom du ikke godtar Vilkårene, ber vi deg om å avstå fra å opprette en demokonto.

Når det er sagt, ønsker vi deg velkommen ombord og lykke til din nye programvare.