16 – Registrer navn på ekstradeltakere?

Slik gjør du: Påmeldingsskjema

Funksjon for arrangører: Registrer navn på ekstradeltakere

Når du aktiverer denne funksjonen, vil påmeldingsskjemaet inkludere feltene hvor deltakeren kan legge inn navnene på ekstradeltakerne. Denne funksjonen er nyttig når deltakeren ønsker å melde på flere personer sammen med seg selv, for eksempel når de kjøper flere billetter for familie, venner eller kolleger.

Slik gjør du:

01 Åpne “Rediger”

02 åpne påmeldingsmodulen

03 Finn “Registrer navn på ekstradeltakere”

04 Valgfritt: “Send bekreftelse til ekstradeltakere”