14 – Automatisk 1 billett er valgt.

Slik gjør du: Påmeldingsskjema

Slik velger du automatisk valg av 1 billett

Du som arrangører kan aktivere en funksjon som automatisk velger 1 billett som standard når deltakerne åpner påmeldingsskjemaet. Dette betyr at når deltakeren kommer til påmeldingssiden, vil det allerede være valgt 1 billett for dem. Ved å ha automatisk valg av 1 billett forenkles påmeldingsprosessen for deltakerne, da de ikke trenger å manuelt velge antall billetter hvis de ønsker å delta alene.

Slik gjør du:

01 Åpne “Rediger”

02 åpne påmeldingsmodulen

03 Finn “Automatisk 1 billett er valgt.”