10 – Påmelding: Avkrysningsboks eller pluss

Slik gjør du: Påmeldingsskjema

Slik velger du mellom avkryssingsboks og tall

Påmelding og registrering med avkryssingsboks: Hvis du ønsker at deltakerne kun skal kunne melde på seg selv og ingen mulighet for ekstradeltakere eller flere billetter, anbefaler vi bruk av avkryssingsboks. Dette gir en enkel og effektiv måte for deltakerne å melde seg på individuelt.

Slik gjør du:

01 – Åpne “redigering”

02 – Åpne “påmeldingsmodulen”

03 Finn “Registrering med avkrysningsboks”

04 knapp av = Deltaker klikke pluss for antalll billetter

05 Knapp på = Deltaker sjekker av i sjekkboks for påmelding