03 – GDPR / Vilkår

Slik gjør du: Påmeldingsskjema

Slik ber du deltakere om å bekrefte dine vilkår.

Med modulen GDPR / Vilkår kan du som arrangerer be om samtykke. Deltakerne gir sitt informerte samtykke til å samle inn og behandle deres personopplysninger.

Slik gjør du:

01 Åpne “Rediger”

02 Åpne rad skjema eller kontakt

Du finner GDPR modulen begge steder. I skjema sammen med alle andre felt og i raden med kontaktfelt.

03 Nederst på siden “kontaktfelt” åpner du “andre felt”

04 Åpne modulen: “GDPR/ Vilkår”

05 Skriv inn dine vilkår

Vilkår vises i popup -vindu

Slutt